2018-09-20 14:37

Ogólnopolska Konferencja - RODO w kontekście prawa medycznego

Mecenas Gabriela Morawska-Stanecka - w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - brała udział w wielu szkoleniach i warsztatach, przygotowujących ją do udzielania pomocy prawnej w tym zakresie lekarzom i placówkom leczniczym

więcej...

2018-08-08 08:17

Gala przyznania nagród - Order Psiego Szczęścia

28 maja w Teatrze Capitol w Warszawie odbyła się pierwsza Gala przyznania nagród Order Psiego Szczęścia organizowana przez miesięcznik Cztery Łapy. Kapituła przyznała medale w 10 kategoriach: prawo, edukacja, media, lekarz weterynarii, opiekun psa, wolontariusz, fundacja, azyl/schronisko, artysta, twórczość. Medale wręczali członkowie kapituły, aktorzy, dziennikarze.

Mecenas Gabriela Morawska Stanecka została nominowana w kategorii Prawo do Orderu Psiego Szczęścia. Nominacja ta jest wielkim wyróżnieniem dla naszej Kancelarii, która od dawna jest zaangażowana w ochronę praw zwierząt.

więcej...

2018-06-27 09:57

Artykuł mec. Gabrieli Morawskiej-Staneckiej

Polecamy zapoznać się z artykułem autorstwa mec. Gabrieli Morawskiej-Staneckiej dotyczącym zabiegów medycyny estetycznej - Legal beauty. Kiedy zgoda pacjenta na zabieg medycyny estetycznej jest prawnie skuteczna?

Artykuł dostępny jest na stronie internetowej e-magazynadwokat.pl, link do artykułu: http://e-magazynadwokat.pl/legal-beauty-kiedy-zgoda-pacjenta-na-zabieg-medycyny-estetycznej-jest-prawnie-skuteczna/.


2018-04-10 13:54

Jubileuszowa Konferencja Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Dnia 29 marca 2018 r. mec. Ewelina Basta-Dowiat oraz mec. Anna Świętek-Bucki wzięły udział w Konferencji Jubileuszowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Konferencja była podsumowaniem 20 lat Klinik Prawa w Polsce, 15 lat działań Fundacji UPP oraz 10-lecia Centrum Pro Bono. Nasza Kancelaria już od dawna współpracuje z Centrum PRO BONO przykładając się do rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz zapewniając wsparcie merytoryczne różnym podmiotom i organizacjom pozarządowym. W trakcie tego spotkania działacze i działaczki ww. inicjatyw opowiadali o początkach swojego działania, napotkanych na po drodze trudnościach i licznych sukcesach.

Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy gratuluje z okazji Jubileuszu i życzy kolejnych owocnych lat pracy.

więcej...

2018-02-15 15:15

RODO 2018

W dniach 13-14 lutego 2018 r. mec. Elwira Kucharska – Stańko oraz mec. Gabriela Morawska – Stanecka, wzięły udział w szkoleniu „RODO 2018 - Praktyczne aspekty wprowadzenia nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwie”.

Udział w szkoleniu, był konieczny w związku z mającym wejść w życie w maju Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. W trakcie dwudniowego spotkania, wprowadzono uczestników do problematyki przetwarzania danych osobowych, reguł prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania, podniesiono świadomość uczestników, jednocześnie podnosząc bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzono wydaniem Certyfikatów.

więcej...

2017-12-27 15:25

Akcja Uniwersytetu Śląskiego - UNIWERSYTET POMAGA

W grudniu odbyła się kolejna edycja akcji Uniwersytet Pomaga, organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Katowicach.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Zwieńczeniem akcji była Konferencja, która miała miejsce w dniu 18 grudnia na Wydziale Prawa UŚ. W Konferencji brała udział Mec. Gabriela Morawska-Stanecka oraz Szanta (czekoladowy cocker spaniel, wychowany w naszej Kancelarii). Pani Mecenas w wystąpieniu zwróciła uwagę na kwestie związane ze znęcaniem się nad zwierzętami, nie wydającymi głosu, czyli m. in. karpiami, co zawsze stanowi problem w okresie przedświątecznym.
więcej...

2017-12-07 09:43

XV Ogólnopolskie Forum Medyczno-Prawne

W dniach 30 listopada-01 grudnia mecenas Elwira-Kucharska-Stańko i mecenas Gabriela Morawska-Stanecka uczestniczyły w XV Ogólnopolskim Forum Medyczno-Prawnym, które odbyło się w Warszawie.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Tematyka tegorocznego Forum to: „Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia”. Inspiracją dla organizatorów były toczące się w przestrzeni publicznej dyskusje w dwóch kwestiach granicznych: początku życia i wpływu zmian ustawy o działalności leczniczej na prawa pacjentek w związku z opieką okołoporodową oraz sposobów godnego zakończenia życia, szczegółami prawa do umierania w spokoju i godności.

Mecenas Gabriela Morawska-Stanecka omówiła aktualne orzecznictwo sądów cywilnych związane zabiegowym przerwaniem porodu (cesarskim cięciem), a w szczególności orzeczenia, w których odpowiedzialność podmiotu leczniczego i lekarza aktualizowała się wskutek zbyt późnego podjęcia decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia ze szkodą dla matki jak i dla narodzonego dziecka.
więcej...

2017-12-07 09:40

Konferencja - RÓŻNE ZWIERZĘTA - RÓŻNA OCHRONA? O SYTUACJI PRAWNEJ ZWIERZĄT

25 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Różne zwierzęta-różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt”, współorganizowana przez Zespół do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

W konferencji uczestniczyły Panie Mecenas Elwira Kucharska-Stańko i Gabriela Morawska-Stanecka, która czynnie brała udział w panelu poświęconym zwierzętom domowym i hodowlanym. Omawiała w nim problem administracyjnego odebrania zwierzęcia na podstawie ustawy o ochronie zwierząt. Wydarzenie to jest bardzo istotne, gdyż była to pierwsza konferencja dotycząca tematyki ochrony zwierząt, jaka została zorganizowana przez Adwokaturę, a szeroki odzew i zainteresowanie, zarówno adwokatów jak i organizacji pozarządowych wskazują, ze istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju akcje. Zarówno Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Sylwia Spurek, obecna na konferencji, jak i profesorowie Tomasz Pietrzykowski i Andrzej Elżanowski, którzy przedstawili świetne wystąpienia, z uznaniem podkreślili rolę adwokatów w kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa w kwestiach dotyczących ochrony zwierząt.
więcej...

2017-11-02 08:33

Tydzień Konstytucyjny – MOJA KONSTYTUCJA

Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy GMS ponownie wsparła kolejną edycję Tygodnia Konstytucyjnego – Moja Konstytucja organizowanego przez Stowarzyszenie prof. Zbigniewa Hołdy.
Mec. Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w kolejnej edycji Tygodnia tym razem organizując zajęcia dydaktyczne na temat konstytucji dla uczniów i uczennic z Technikum Lotniczego w Katowicach. Organizatorom akcji zależy, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane są wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. W tej edycji zwrócono szczególną uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.
więcej...

2017-10-19 15:06

Szkolenie organizowane przez NIK

W dniu 11 października br. Mecenas Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w organizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli szkoleniu „Skuteczna i humanitarna metoda zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych w Polsce, w trosce o publiczne pieniądze”.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Skierowane było ono do wszystkich, którzy chcą wprowadzać do swoich gmin, tzw. dobre praktyki w ochronie zwierząt. Przedstawiono obowiązujące w Polsce regulacje prawne, które pozwalają gminom w sposób bardziej skuteczny realizować program zwalczania bezdomności zwierząt. Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi to obowiązkowe zadania własne gminy. Na uznanie zasługują te gminy, które konsekwentnie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują programy zapobiegania bezdomności, między innymi poprzez kastrację i sterylizację oraz powszechne znakowanie zwierząt, również tych właścicielskich. Przede wszystkim zwracano uwagę na fakt, iż te gminy, które wdrożyły takie programy, odnotowały w ciągu trzech lat spadek populacji bezdomnych zwierząt o ponad 50%.
więcej...

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.